Carmen Mazijn

Carmen Mazijn is gasthoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en volgt tegelijkertijd diplomatieke training bij het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met een doctoraat over de rechtvaardigheid van artificial intelligence systemen bevindt haar onderzoek zich binnen een interdisciplinair consortium, waarbij ze haar achtergrond in wiskunde en politieke wetenschappen benut. Haar voornaamste onderzoek richt zich op de essentie van rechtvaardigheid binnen besluitvormingsalgoritmen, waarbij diverse rechtvaardigheidsparadigma's binnen machine learning systemen en strategieën om black-box algoritmen te onderzoeken worden behandeld. Binnen het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken vervult ze een essentiële rol als lid van het toezichtscomité voor het burgerpanel dat is gewijd aan artificial intelligence.