Energie,
jouw bron van innovatie

De energiecrisis drukt ons allemaal met de neus op de feiten. Daarvoor hoef je helaas je facturen maar te bekijken. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen vormt dan ook een van de belangrijkste uitdagingen.

Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, spelen een cruciale rol in deze overgang. Deze groene energiebronnen zijn de sleutel tot een duurzamere toekomst, aangezien ze geen schadelijke CO2-uitstoot genereren. 

In Vlaanderen beschikken we over een opmerkelijke concentratie van bedrijven en onderzoeksinstituten die zich richten op hernieuwbare energie. Bovendien hebben we al de noodzakelijke infrastructuur en zeehavens om een essentieel onderdeel te worden van het Europese netwerk voor groene energie. Dit plaatst ons in een unieke positie om voorop te lopen in de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het Green Energy Park vzw in Zellik is een grootschalige proeftuin, expertise- en opleidingscentrum dat de brug slaat tussen onderzoek, innovatie, realisatie en exploitatie. Een van de voornaamste focusgebieden van Green Energy Park vzw betreft de overgang naar duurzame energie en mobiliteit.